ϳ

37 (....)2452
(....)2314
(....)4880
(....)1635
(....)3028
³ (....)1352
(....)1420
(....)1168
, ( )186
(....)3437
(....)2011
(....)821
(....)  : 55100
(....)1985
ij (....)  : 35235
821
(....)439
(....)1214
(....)467
(....)1493
(....)961
 : 410815
(, ̳)1892
(, .  / ....)3664
ʳ (....)2092
(....)720
(....)827
(....)5055
636
 : +8193
(....)  : 48518
(....)6162
()  : +7312
(....)2696
(. )11582
(....)3497
"" (....)6268
! 51
! 4657
, (....)778
(, . )1483
(....)930
(....)1054
(....)585
(....)1299
( ,)5008
! 1087
ϳ (....)374
ϳ (....)435
(....)1101
(....)1209
(....)3294
(....)1548
(....)  : 55611
(....)1115
(....)1610
(....)  : 369593
, 9806
(solo&intro)  : 532296
(....)2064
' 301
(....)1638
(....)857
(....)  : +22298
! (....)549
? (....)2107
(....)369
! (....)2864
(....)2670
(....)1828
! 11169
(....)  : 49823
(....)2999
Dare You To Move (Switchfoot,)211
Galaktika (....)1493
GoGo (....)4710
Porolon (....)640
Victoria (....)1340
(:5=: )

...
© ϳ, 2003-2021