ϳ

37 (....)2567
(....)2599
(....)5099
(....)1799
! (, . , ....)540
(....)40
(....)3125
³ (....)1576
(....)1490
(....)1336
, ( )256
(....)3986
(....)2210
(....)900
(....)  : 55231
(....)2108
ij (....)  : 35481
1010
(....)575
(....)1358
(....)641
(....)1702
(....)1052
 : 411167
(, ̳)2148
(, .  / ....)4160
701
ʳ (....)2311
(....)973
(....)907
(....)5346
1082
 : +13970
(....)  : 48835
(....)6327
()  : +7903
(....)2896
(. )12766
(....)3705
"" (....)6854
! 448
! 5890
, (....)969
(, . )1662
(....)1006
(....)1151
(....)814
(....)1818
( ,)5151
! 1291
ϳ (....)671
ϳ (....)587
(....)1173
(....)1313
(....)3598
(....)1734
(....)  : 55692
(....)1210
(....)2201
(....)  : 375580
, 10020
(solo&intro)  : 532772
(....)2158
' 427
(....)1878
(....)1109
(....)  : +23439
! (....)731
? (....)2584
(....)509
! (....)3073
(....)3282
(....)2031
! 11682
(....)  : 410472
(....)3206
Dare You To Move (Switchfoot,)420
Galaktika (....)1630
GoGo (....)5000
Porolon (....)703
Victoria (....)1431
(:5=: )

...
© ϳ, 2003-2021