ϳ

37 (....)2387
(....)2211
(....)4460
(....)1602
(....)2990
³ (....)1236
(....)1386
(....)1072
, ( )154
(....)3215
(....)1923
(....)779
(....)  : 55010
(....)1943
ij (....)  : 34996
660
(....)363
(....)1174
(....)362
(....)1388
(....)885
 : 410611
(, ̳)1694
(, .  / ....)3334
ʳ (....)2049
(....)636
(....)787
(....)4806
496
6490
(....)  : 48307
(....)6048
()  : +7069
(....)2654
(. )11080
(....)3416
"" (....)5976
! 4003
, (....)740
(, . )1400
(....)891
(....)1003
(....)447
(....)1248
( ,)4896
! 1002
ϳ (....)320
ϳ (....)361
(....)1063
(....)1156
(....)3157
(....)1463
(....)  : 55529
(....)1075
(....)1430
(....)  : 367151
, 9747
(solo&intro)  : 531864
(....)1906
' 257
(....)1461
(....)795
(....)  : +22045
! (....)433
? (....)1993
(....)302
! (....)2754
(....)2270
(....)1663
! 10832
(....)  : 49427
(....)2886
Dare You To Move (Switchfoot,)133
Galaktika (....)1457
GoGo (....)4593
Porolon (....)599
Victoria (....)1296
(:5=: )

...
© ϳ, 2003-2021