З-под каменя вода тече

Сл: народні  
Муз: народна
Вик: Древо

З-под каменя да вода й тече,
Конь води не хоче.

Конь води не хоче,
Ой, да я да коня приневолю:
Конь води нап'ється.

Конь води нап'ється,
Да оглянувся ж да ж назад себе -
Дівчонка сміється.

Дівчонка сміється,
Да ти ж думаєш да, дівчинонько,
Що я йодну ж маю?

Що я ж йодну й маю,
Да я таких да, дівчиноню,
Да я ж десять кохаю.

Я ж десять кохаю:
Да одна ж їде ж да коня веде,
Друга - й напуває.

Да друга же напуває,
Да й третя да ж сідло несе,
Четверта сідлає.

Да четверта сідлає,
Да й п'ятая да вельон міряє,
Шостая поучає.

Й да шостая поучає,
Да й седьмая да й п'є, гуляє,
Восьмая ридає.

Восьмає ридає,
Да й дев'ята да письмо пише,
Десятая питає.

Десята питає:
"Да куда ж їдеш, да од'їжджаєш,
Сизокрилой орле?

Да й сизокрилой орле,
Да а хто ж мене да молодую
Цю нічку пригорне?

Цю нічку пригорне,
Да пригортайся да, дівчинонько,
К другому такому.

К другому такому
Да й не кажи да тої правди,
Що мені самому...

На головну сторінку...
© Українські Пісні, 2003-2021