Вона ***

(Завтра прийде до кімнати)

Сл: Кость Москалець  
Муз: Кость Москалець
Вик: Плач Єремії
 Am      A?       Am       A?
 --------------------------------------------------------
 -----1-----------1----------------1-------------1-------
 ---------2----------2-----------------2------------2----
 -----------2--3---------2---------------2----3--------2-
 -0----------------------------0-------------------------
 --------------------------------------------------------
 зав-тра прий-де до кім-на-ти тво-їх дру-зів не-ба-га-то

 Am    C     Em
 -0--------0---------0-------0-------
 -1---1----1---1-----0-----0---0-----
 -2---2----0---0-----1---1-------1---
 -2-2---2--2-2---2---2-2-----------2-
 -0--------3---------2---------------
 -0--------0---------0---------------
 вип'єте холодного вина.

 [аналогічно]

 хтось принесе білі айстри... скаже хтось "життя прекрасне".

 так, життя прекрасне. а вона?

 C    G?    H?      C
 ----------------------------------------
 ------1--------0---------0----------1---
 ------0--------0---------0----------0---
 ---2----2---0----0----0-----0-----2---2-
 -3-----------------2------------3-------
 ----------3-----------------------------
 А во-на, а во-на? Си-ді-ти-ме сум-на

 C      G?      H?    C
 -----------------------------------------------
 -------1-------------0------------0--------1---
 -------0-------------0------------0--------0---
 ----2-----2------0------0-------0---0----2---2-
 -3--------------------------2---------3--------
 --------------3--------------------------------
 Бу-де пи-ти, не п'я-ні-ти, від дешевого вина,

 -------------------------------------------------
 ----------1-------------0---------0----------1---
 ----------2-------------1---------1----------2---
 -------2-----2--------2---2-----2----2-----2---2-
 -0---------------------------2---------0---------
 -----------------0-------------------------------
 Я співатиму для неї,   аж бринітиме кришталь,

 -----------------------------------0-------
 -----------1-------0----------0----1-------
 -----------2-------1----------1----2-------
 ---------2---2---2---2-----2-----2-2-------
 ------0------------------2---------0-------
 ---------------0-------------------0-------
 та хіба зуміє голос подолати цю печаль?


 [далі йде бій: d - вниз, u - вгору;

 велика літера - великим пальцем, мала - всіма іншими]

 Am       A?       Am       A?
 [D  u  d  u] [D  u  d  u] [D  u  d  u] [D  u  d  u]
 Так у сві-ті по- ве- ло- ся, я  люб-лю її во- лос- ся
 Am      C         Em
 [D u d  u] [D u  d   u] [D udududududu]
 я лю-блю ї- ї тон-кі (?) вус-та
 Am      A?       Am     A?
 [D u  d  u] [D  u d г]  [D u d u] [D u d u]
 Та нев-дов-зі прий-де о-сінь, ми у-сі розбі-жимося,
 Am     C     Em
 [D u d u] [D u d u] [D udu Dudududu
 по русифіко-ва-них міс-тах
    C     G?    G?     C
 du]  [D u d u] [D ud u] [D u d u] [D u d
 Лиш вона, лиш во-на,  си-ді-тиме сумна,
   C      G?            C
 u [D u d  u] [D u d d  d u d  u] [D u d
 Бу-де пити, не п'яніти від де-шевого ви-на...
   Am      Em          Am
 u] [D u d u] [D u  d u d u d u] [D u d
 Моя дів-чи-но пе-чальна, моя доле золо-та,
   Am      Em       Em     Am
 u] [D u d  u] [D u  d  u] [D u d u] [D u d
 Я продовжую крича-ти - ніч безмежна і пус-та,
   C      G?       G?     C
 u] [D u d  u] [D u  d  u] [D u d u] [D
 Я продовжую крича-ти - ніч безмежна і пус-та,
   Am      Em       Em     Am
 u] [D u d  u] [D u  d  u] [D u d u] [D
 Я продовжую крича-ти - ніч безмежна і пус-та...

Підбір акордів: невідомий

На головну сторінку...
© Українські Пісні, 2003-2021